Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
12-04-2019  11:35
Koningsspelen, ondanks het koude weer, een groot succes. We begonnen met het lied Pasapas op het plein, daarna het ontbijt in de groep. Daarna spelen op het plein en een vossejacht in het dorp. Allemaal leuke activiteiten. Dank aan alle vrijwilligers! Voor de foto's, ga naar albums!

10-04-2019  13:59
Het Koningsontbijt, dat beschikbaar wordt gesteld door de Jumbo, hebben wij geschonken aan de Voedselbank.
Dat leek ons een mooi gebaar, vooral in tijden waarin heel veel mensen nog gebruik moeten maken van die bank.
Eigenlijk te gek voor woorden! Vandaar deze gift.
Wij vragen daarom aan de ouders om hun kinderen een simpel ontbijt mee te geven naar school.
Dan gaan wij heerlijk smullen.

Team De Bron.
 
08-04-2019  15:09
Bronmarkt en Sponsorloop blijven gepland op 7 juni 2019. Als we deze activiteiten gaan verplaatsen naar een andere datum, dan rijden wij andere activiteiten in de wielen en dat willen wij niet!
05-04-2019  20:53
Mw. Dicksy Houweling wordt met ingang van 1 augustus 2019 de nieuwe directeur van cbs De Bron. Zij is momenteel directeur van cbs Spreng-el in Ane. Daarnaast werkt ze op het Bestuurscentrum van Chrono. 
We feliciteren haar met deze benoeming en wensen haar veel succes en plezier op De Bron.
 
29-03-2019  08:56

Een ouder maakte er ons attent op dat de planning van de Bronmarkt en de Sponsorloop in het weekend van Pinksteren valt. Niet zo handig lijkt ons! Daarom hebben wij dit evenement verplaatst naar vrijdag 21 juni. Graag noteren in jouw agenda!

29-03-2019  08:55
Scoor een Boek! is een jaarlijks terugkerend leesproject voor kinderen en ouders, dat lezen en sport aan elkaar verbindt.
Scoor een Boek! kent een Schooleditie voor kinderen van groep 5/6 én een Thuiseditie voor het hele gezin.
De Bron doet mee aan scoor een boek. Groep 5 en 6 mogen iedere dag op school een sticker plakken als ze een boek uit hebben, ook hebben ze een poster mee naar huis gekregen waarop ze een sticker mogen plakken als ze een opdracht hebben gedaan of als ze hebben gelezen.
Wij hebben al heel veel stickers opgeplakt. Op 10 mei is er de finale in Hardenberg.
Profvoetballers stimuleren kinderen boeken te score
Geschreven door Myron en Teun uit groep 6
29-03-2019  08:54
De opstekerkoning
Iedere week mogen kinderen opstekers voor een ander kind op een hartje schrijven(samen met juf in de onderbouw). Aan het eind van de week worden de opstekers op de hartjes besproken. De 5 mooiste, meest bijzondere opstekers van de klas worden gekozen. Op vrijdag aan het eind van de ochtend worden deze opstekers opgehaald door de opstekerkoning. Dit is een leerling uit groep 8 voor de bovenbouw en een leerling van groep 3 voor de onderbouw. Zij zorgen ervoor dat de opstekers op het opstekerbord bij beide ingangen komen te hangen. Dit wordt wekelijks herhaald.
15-03-2019  22:49
Stille armoede, het is ook in Hardenberg groter dan we vaak denken. De stichting Vecht voor Jeugd helpt kinderen en jongeren uit gezinnen die het financieel zwaar hebben. Door Vecht voor Jeugd kunnen deze kinderen weer meedoen en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen.
Vecht voor Jeugd richt zich op gezinnen die rond moeten komen van een inkomen rond de 110% van het wettelijk minimum inkomen. Deze gezinnen uit de gemeente Hardenberg kunnen eens per jaar per kind (tot 18 jaar) een aanvraag doen voor materiële steun op het gebied van cultuur, educatie of sport. Zo kan de stichting bijvoorbeeld de muziekles betalen, een fiets om op naar school te gaan of de contributie van een sportclub.
Gezinnen met een kleine beurs kunnen altijd eerst bij de gemeente aankloppen. Stichting Vecht voor Jeugd is het allerlaatste vangnet. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen. Om enigszins controle te houden op de aanvragen kan dit alleen via een intermediair. Deze tussenpersoon kan bijvoorbeeld een huisarts, een predikant, een leraar/lerares van een basisschool of een medewerker van de Samen Doen teams zijn.
Meer informatie is te vinden op www.vechtvoorjeugd.nl