Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
20-04-2018  11:01
Koningsspelen zijn in volle gang. Onder een stralende zon doen de kinderen mee aan een spelcircuit en sportworkshops.
Heel mooi om te zien en dank aan alle vrijwilligers!
Voor de foto's ga je naar albums!
13-04-2018  15:17
Alle leerlingen uit groep 8 zijn geslaagd voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Vah harte gefeliciteerd met dit succes.
Voor foto's: ga naar albums!
09-04-2018  22:10
Op donderdag 12 april doen de leerlingen uit groep 8 mee aan het landelijke verkeersexamen. Ieder jaar in april verzorgt Veilig Verkeer Nederland het schriftelijk Verkeersexamen voor basisschoolleerlingen. Hieraan nemen leerlingen van de groepen 7 en/of 8 van bijna alle basisscholen in ons land deel. Met het initiatief wil Veilig Verkeer Nederland goed verkeersonderwijs stimuleren. Het Verkeersexamen is harder nodig dan ooit, omdat het verkeer steeds drukker wordt. Ook hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen. Kennis over verkeersregels is daarvoor essentieel. Scholen zijn, samen met de ouders, verantwoordelijk voor het verkeersonderwijs van kinderen. Het Verkeersexamen kan hieraan een steentje bijdragen. De verkeersouders van onze school gaan voor alle leerlingen in groep 8 op vrijdag 13 april weer een praktische verkeersexamen in ons dorp organiseren. We starten om 9.00 uur. Wij gaan er van uit dat alle deelnemers zullen slagen. Veel succes!
09-04-2018  22:09
Op 17 en 18 april doen de leerlingen van groep 8 mee aan de landelijke eindtoets. Dit jaar hebben wij gekozen voor de IEP toets omdat de Cesan Eindtoets dit jaar niet meer beschikbaar is. Heel spijtig omdat deze toets goed paste bij het onderwijs op De Bron. In overleg met de leerlingen hebben wij gekozen voor de schriftelijke toets van IEP: De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doen wij zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgt u inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) uw leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. Meer informatie over de IEP toets: https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
25-03-2018  22:35
We zijn op dit moment druk bezig om te kijken hoe we het vak Engels een plek kunnen geven bij ons op school. Er zijn twee belangrijke redenen waarom we hier mee aan de slag zijn gegaan. De eerste reden komt uit de visieontwikkeling die we de afgelopen periode vorm hebben gegeven. Hierin hebben we aangegeven dat: “ons onderwijs moet voorbereiden op de toekomst, door kennis en vooral en op de arbeidsmarkt”. Wij zijn van mening dat Engels hierin een steeds grotere rol gaat spelen. De tweede reden is dat we van oud leerlingen de feedback kregen dat het eindniveau wat ze bij ons op school behaald hebben, niet voldoende aansluit op het begin niveau van het VO. Dit was voor ons voldoende aanleiding om hier in een schoolbreed gedragen traject op in te zetten. We doen dit op een manier waarbij alle leerkrachten samen leren en onderzoeken hoe we dit het beste vorm kunnen geven. Onze belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is, dat leerlingen er moeite mee hebben zich in het Engels te uiten. Daarom gaan we de komende periode met groep 1 tm 8 aan de slag om lessen te geven die de kinderen vertrouwd maken met de Engelse taal. Dit kan variëren van het leren van een Engels liedje tot het voeren van een klein gesprekje. Voor u leuk om uw kind eens te vragen hoe dit wordt ervaren. Wilt u ons laten weten wat u hiervan vindt of heeft u hier vragen of opmerkingen over, laat het ons gerust weten.