Klassenouders cursus 2017-2018


 
Groep
Klassenouder
1 Shelly Kelder
2 Manon Huijgen
3 Christina van Ruitenbeek
4 Marion Guichelaar
5 Carla Hagedoorn
6 Margareth de Jonge
7 Trudy Brandts
8 Mariska Schuurhuis

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn: hulp bij vervoer naar activiteiten of bij het zoeken naar ouders die willen begeleiden bij uitstapjes of het regelen van luizenouders voor de groep, etc.
De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het schrijven van brieven/mails naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen enzovoort.