Ouder Werk Groep


Bij ons op school functioneert een ouderwerkgroep. Er wordt reeds geruime tijd gewerkt met een stuurgroep van vijf ouders, die de verschillende activiteiten aanstuurt en ook de ouders benadert om te helpen bij de diverse activiteiten. Het kan dan gaan om bestaande activiteiten, maar ook om nieuwe activiteiten. 
Daarnaast zijn er klassenouders aan iedere groep verbonden. De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn: hulp bij vervoer naar activiteiten of bij het zoeken naar ouders die willen begeleiden bij uitstapjes of het regelen van luizenouders voor de groep, etc.
De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het schrijven van brieven naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen enzovoorts
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op school. Een moderne basisschool als onze school kan eenvoudigweg niet zonder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderklankbordgroep spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten tijdens en na schooltijd. 
Een paar voorbeelden van ouderhulp:
•    hulp bij vervoer naar activiteiten.
•    hulp bij het spelen.
•    hulp bij "de luizencontrole".
•    hulp bij begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje.
•    hulp bij sportactiviteiten.
•    hulp bij handvaardigheid.
•    hulp bij de klusactiviteiten in en rond de school.
•    hulp bij ICT-activiteiten van leerlingen in de groepen 1 en 2.
•    hulp bij 'spel- en boekenplan'.
•    hulp bij schoonmaak materialen. 
•    hulp bij schoolschoonmaak.
Zonder hulp van ouders is het organiseren  van allerlei activiteiten voor de leerlingen onmogelijk!

Wij hopen dat u als ouder(s) u wilt opgeven voor één of meerdere activiteiten! Zonder uw hulp lukt het niet! Natuurlijk vallen alle activiteiten van onze school, waarbij de hulp van ouders wordt ingeroepen, onder de verantwoordelijkheid van de directie van de school.