Ouderklankbordgroep


De afkorting Okg staat voor Ouderklankbordgroep (voorheen Schoolcommissie) en is  een informele overlegvorm, naast de medezeggenschapsraad,  binnen de school, waarin wij met elkaar van gedachten wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen.

Kaderstelling (de formele regels zijn):

Wat is het verschil tussen de Okg en MR?

De klankbordgroep ouders neemt zeker niet de plaats in van de MR. De Okg heeft geen beslis- of adviesrecht over beleid of budgetten en organiseert geen schoolactiviteiten.

Wie zitten er in de Okg?

Op onze school zitten de volgende ouders in de Okg: Ilona Bruins, Jeroen Alfring en Bianca Langenberg.