Een Bron is een punt waar iets begint.....


Tijdens het afscheidsfeest zongen de leerlingen van groep 8 (2014) het lied "Een Bron is een punt waar iets begint...". Het lied is gecomponeerd door Esther Finkers en wij vonden het zo'n mooi lied, dat we het als ons schoollied gaan gebruiken
Een bron is een punt waar iets begint.
Een start, een vertrekpunt met een doel.
Ieder op zijn eigen wijs,
puttend uit goed onderwijs.
Een basis voor wat komen gaat,
is goed voor ieder kind.

 
De eerste stappen zijn gezet
bij juf Margreet en juf Jeannet.
In de kring of in een rij.
Juf Hanneke was er ook bij.
Kiezen, kleuren, knippen, kleien,
Vormen, leren en sorteren.
Ook kreeg ieder kind een keer
hoog bezoek van Flip de beer.
 
De letters van het alfabet.
In groep drie, bij meester Gert.
Woordjes lezen en ook schrijven,
eerst met potlood, dan met pen.
Medek /linker, dubbelzetter,
klinker, komma, punt en letter.
Nu dus lezen uit een boek,
in plaats van in de poppenhoek
 
Toen kreeg Ilja de regie.
Later juf Annemarie.
Sommen, spelling, zinnen, sport.
Netter schrijven, zitten blijven.
Met juf Linda in groep 5,
werken naar zelfstandigheid.
We namen afscheid van het krijt.
Dat was voltooid verleden tijd.
 
In groep zes tot en met acht.
Werd steeds meer en meer verwacht.
Bij meester Reinink huiswerk maken,
spreekbeurt geven, werkstuk maken.
Tafels, toetsen, topo, taal
bij Annelies in haar lokaal.
Vol met kennis en wat zoets
maakten we de CITO toets.
 
En na groep 8 met meester Cees
is het mooi geweest!