Spreekuur CJG GGD
Op maandag 25 augustus is er vanaf 10.00 een inloopspreekuur van de sociaal verpleegkundige van de CJG en GGD. Op dit spreekuur kunt u terecht met allerlei vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Bv vragen over het gedrag, slaappatroon, bedplassen, broekpoepen, zelfvertrouwen, weerbaarheid, lengte en gewicht, voeding, pesten, faalangst, puberteitsontwikkeling, gezinsproblematiek enz.  Het spreekuur begint met een half uur vrije inloop. Hier kunt u zonder afspraak terecht. Aansluitend vindt het spreekuur op afspraak plaats. Hier komen kinderen en hun ouders of verzorgers nadat zij een afspraak hebben gemaakt of nadat zij voor dit spreekuur zijn uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Deze uitnodiging kan bijvoorbeeld voortkomen uit het contact met de doktersassistente in groep 2 of groep 7. Indien u zelf een afspraak wilt maken voor dit spreekuur kunt u mailen naar de  jeugdverpleegkundige van uw school. Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een leerkracht kan een kind aanmelden voor het spreekuur nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.