Lichtjes voor Syrie
Op donderdag 14 maart stonden de kinderen op de hele wereld stil bij de situatie van Syrische kinderen. Van Australië, Amerika, Engeland, Jordanië tot Zweden werden bijeenkomsten gehouden met kaarsjes. Met de kaarsjes willen we licht in de duisternis brengen. Ook op onze school werd een eigen lichtjesbijeenkomst georganiseerd. Wij hebben stilgestaan bij twee belangrijke kinderrechten: het recht om te spelen en het recht op bescherming bij de gevolgen van oorlog en geweld. Een kind mag geen slachtoffer worden van conflicten van volwassenen, zoals in Syrie nu het geval is. Beide partijen gebruiken kinderen als een menselijk schild. Hoe laag kan een mens in zijn bestaan zinken! Op maandag 19 maart hebben wij geld ingezameld. De inzameling bracht bijna 300 euro op. Groep 7 had het hoogste bedrag. In totaal namen deze leerlingen 114 euro mee naar school. Geweldig! Iedereen hartelijk bedankt!      De school heeft het bedrag aangevuld tot 400 euro. Dit bedrag hebben wij overgemaakt naar Save the Children!