Even voorstellen: Trudy
Ik ben Trudy Brandts en ben getrouwd met Albert. Albert runt samen met zijn broer een landbouw-, akkerbouw- en bloembollenspoelbedrijf. Hiervan doe ik de administratie. Verder werk ik nog twee dagen bij Intergas Verwarming BV te Coevorden. Ik zit hier op de verkoop/ distributie. Samen hebben wij drie kinderen. En wel Julian (groep 6), Gerben (groep 5) en Melissa (Groep 1). In 2010 ben ik gevraagd of ik niet in de Schoolcommissie wilde plaatsnemen. Dat heet nu Klankbordgroep Ouders. Er waren er toen maar twee (Willemien Odink en Johan Spijker) en men wilde naar 3 leden. De bedoeling was om om de 3 jaar te rouleren. Dus elk jaar gaat er iemand weg en komt er ook weer een nieuwe bij. Heb toegezegd en hier ben ik dan. Ik zit in de KBGO omdat ik graag betrokken wil zijn bij de kinderen en bij school. Daar mijn tijd beperkt is, wou ik graag iets nuttigs doen. In de KBGO hoor je en weet je veel van wat er op school speelt inzake schoolse zaken etc. Wij kunnen ideeën aangeven. Ouders kunnen naar ons toekomen met ideeën of met dingen die zij vinden dat het anders moet of kan. Dit kunnen wij op een vergadering weer bespreekbaar maken. De Klankbordgroep Ouders (KBGO) is er voor de ouders. En zo hebben wij als ouders ook een stem in het kapittel voor goed onderwijs voor onze kinderen.