Vecht voor Jeugd laat kinderen weer meedoen
Stille armoede, het is ook in Hardenberg groter dan we vaak denken. De stichting Vecht voor Jeugd helpt kinderen en jongeren uit gezinnen die het financieel zwaar hebben. Door Vecht voor Jeugd kunnen deze kinderen weer meedoen en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen. Vecht voor Jeugd richt zich op gezinnen die rond moeten komen van een inkomen rond de 110% van het wettelijk minimum inkomen. Deze gezinnen uit de gemeente Hardenberg kunnen eens per jaar per kind (tot 18 jaar) een aanvraag doen voor materiële steun op het gebied van cultuur, educatie of sport. Zo kan de stichting bijvoorbeeld de muziekles betalen, een fiets om op naar school te gaan of de contributie van een sportclub. Gezinnen met een kleine beurs kunnen altijd eerst bij de gemeente aankloppen. Stichting Vecht voor Jeugd is het allerlaatste vangnet. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen. Om enigszins controle te houden op de aanvragen kan dit alleen via een intermediair. Deze tussenpersoon kan bijvoorbeeld een huisarts, een predikant, een leraar/lerares van een basisschool of een medewerker van de Samen Doen teams zijn. Meer informatie is te vinden op www.vechtvoorjeugd.nl