Flessenactie
We gaan in week 10 en 11 flessen inzamelen op onze school. Iedere groep zamelt lege flessen in en 1 keer per week zorgen de leerlingen  er voor dat de lege flessen via de automaat van de Coop Alfring worden ingeleverd (op de gele knop drukken). Coop Alfring verhoogt het bedrag: dus dubbel tarief, waardoor het Actief Bos De Krim wordt gesponsord. Op deze manier wil onze school ook een support geven aan alle vrijwilligers, die er voor zorgen dat er een mooi sportparcours in ons dorp is aangelegd. Een parcours met een uitdaging voor iedereen, die sporten als een uitdaging ziet.