Allerlei belangrijke informatie
Vandaag (maandag 3 september) ontvang je via de mail of via jouw kind het volgende: een uitnodiging voor de omgekeerde oudercontactdag plus een gespreksformulier voor deze oudercontactdag met als titel "Mijn kind is". Vandaag (maandag 3 september) ontvang je via de mail als bijlage de jaarkalender voor ouders. Deze kalender vind je ook op de website van De Bron! Woensdag 5 september a.s. ontvang je via het oudste kind van je gezin een AVG formulier. Graag volledig invullen en voor woensdag 12 september op school  inleveren. Dit is een verplicht formulier! In deze cursus werken de volgende stagiaires op onze school: Lubien Hagedoorn in groep 1, Marga Croezen in groep 2 en Leroy Otten als LIO-er in groep 6. Daarnaast zullen er gedurende het hele schooljaar studenten een korte stageperiode op De Bron afwerken. Daar zijn wij heel blij mee, want ze brengen vernieuwende ideeën de school binnen. Verder starten wij dit jaar met een spreekuur vanaf 8.30 uur op de maandagmorgen (Roelie) en vrijdagmorgen (Bert) voor algemene vragen. Voor specifieke vragen over jouw kind, verwijzen wij je eerst naar de groepsleerkracht. Mocht dit niet het gewenste resultaat voor je opleveren, dan zijn dus op de afgesproken tijden hiervoor beschikbaar. Natuurlijk staat de deur van de school ook op andere tijden voor jou open! Ook beschikken bij dit jaar op De Bron over een groepsleerkracht die in de A-poule van Chrono zit. Wanneer zij niet hoeft in te vallen op een andere school, dan is zij beschikbaar voor ondersteunende werkzaamheden op De Bron. Haar naam is Willeke van der Veen. In de maand september loopt ze "stage" op onze school om kennis op te doen over de manier van werken met Snappet en Gynzy.