Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en is van 19 t/m 23 maart 2018. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. Aandacht seksuele vorming op basisschool juist nodig, waarom?  Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema.  Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben: Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit. Ze ontwikkelen normen en waarden. Ze worden weerbaarder. Ze leren respectvol met elkaar om te gaan. Meer informatie voor ouders te vinden op: https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-oudersen