Aanmelding nieuwe leerlingen
Aanmelding van jouw kind op De Bron graag op de volgende manier: Meldt jouw kind op onze school aan zo gauw hij of zij weer 3 jaar wordt. Op die manier weten wij hoe groot de instroom van leerlingen zal zijn en kunnen wij de benodigde formatie hier op afstemmen. Geef deze informatie ook door aan vrienden, kennissen, buren, etc. in De Krim, die ook van plan zijn hun kind op De Bron aan te melden. Alvast bedankt!