Centrale Eindtoets PO
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Meer weten over de centrale eindtoets PO www. centraleeindtoetspo.nl