Chrono Christelijk Primair Onderwijs


 

De Bron behoort tot de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg.

Onze stichting van 15 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Christelijk onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en het in stand houden van scholen voor Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel.
Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met directies, medezeggenschapsraden en ouderklankbordgroepen van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Chrono is per 1 januari 2005 ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg.

Het Christelijk onderwijs is onderwijs waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk. Dat zult u vooral doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de ouderwerkgroep of  MR. Bovenschools kunt u een rol spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor de GMR (=gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, waarvan de helft ouders en de helft personeelsleden van Chrono.


 
Bestuurscentrum
Adres Stelling 8d
 

7773 ND  Hardenberg

Telefoon (0523) 272 821 (te bereiken tijdens kantooruren van maandag t/m donderdag)
E-mail info@chronoscholen.nl
Internet www.chronoscholen
Google-maps Bestuurscentrum