Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
11-01-2019  09:55
De voorleesdagen vinden plaats van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari. Om deze dagen feestelijk te beginnen willen we woensdag 23 januari de ochtend starten met een voorleesontbijt. De kinderen hoeven thuis niet te ontbijten maar doen dat om 8.30 uur op school. Hiervoor nemen alle kinderen hun eigen ontbijt mee. Denk aan iets te eten en te drinken. De eigen leerkracht leest tijdens het ontbijt voor. Neem ook nog wel je fruittas mee.
Tijdens deze dagen gaan de kinderen van groep 7 en 8 voorlezen in de groepen 1, 2 en 3. De groepen 4, 5 en 6 krijgen tijdens dit moment steeds een andere leerkracht die komt voorlezen.
We sluiten de voorleesdagen af met in elke groep een bijzondere gast!
 
14-12-2018  09:54
Het Cito Volgsysteem bestaat uit verschillende toetsen voor schoolse vaardigheden: begrijpend- en technisch lezen, rekenen-wiskunde, spelling en studievaardigheden. Deze toetsen geven een indicatie van de vaardigheidsontwikkeling van leerlingen en daarmee ook een beeld van het toekomstig schoolsucces van de leerlingen. De LVS-toetsen zijn beschikbaar voor groep 1 t/m groep 8 en worden meestal 2x per jaar afgenomen: de M-toets in januari en de E-toets in juni.
Doordat de toetsen zijn genormeerd kunnen wij het niveau van een individuele leerling, en van de groep, vergelijken met het gemiddelde niveau van de normgroep. Daarnaast zijn de toetsen van één leergebied aan elkaar gekoppeld waardoor de prestaties van een leerling, groep of school over langere tijd gevolgd kunnen worden. De LVS-toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als signaleringsinstrument: welke leergebieden en welke leerlingen vragen om extra aandacht?
Opmerking:
In groep 1 BG rijmtoets en BG woordenschattoets (april) en in groep 2 nemen wij de volgende toetsen af: Rekenen (CITO) plus BG letterkennistoets (juni).
14-12-2018  09:53
Het kerstfeest van de school wordt dit jaar gevierd in de PKN kerk op donderdag 20 december om 18.45 uur. Naast de kinderen van onze school nodigen wij per gezin twee volwassenen uit.  Kinderen onder de vier jaar kunnen naar de oppas. Verder is de kerk om 18.15 uur geopend. Alle ouders krijgen een aparte uitnodiging. Verdere informatie over de kerstdienst is in deze uitnodiging te vinden. Het belooft weer een prachtige viering te worden.