Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
15-03-2019  22:49
Stille armoede, het is ook in Hardenberg groter dan we vaak denken. De stichting Vecht voor Jeugd helpt kinderen en jongeren uit gezinnen die het financieel zwaar hebben. Door Vecht voor Jeugd kunnen deze kinderen weer meedoen en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen.
Vecht voor Jeugd richt zich op gezinnen die rond moeten komen van een inkomen rond de 110% van het wettelijk minimum inkomen. Deze gezinnen uit de gemeente Hardenberg kunnen eens per jaar per kind (tot 18 jaar) een aanvraag doen voor materiële steun op het gebied van cultuur, educatie of sport. Zo kan de stichting bijvoorbeeld de muziekles betalen, een fiets om op naar school te gaan of de contributie van een sportclub.
Gezinnen met een kleine beurs kunnen altijd eerst bij de gemeente aankloppen. Stichting Vecht voor Jeugd is het allerlaatste vangnet. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen. Om enigszins controle te houden op de aanvragen kan dit alleen via een intermediair. Deze tussenpersoon kan bijvoorbeeld een huisarts, een predikant, een leraar/lerares van een basisschool of een medewerker van de Samen Doen teams zijn.
Meer informatie is te vinden op www.vechtvoorjeugd.nl
 
01-03-2019  10:31
Er doen vier teams uit de groepen 6-7-8 van onze school mee aan dit toernooi. De school sluit voor deze groepen om 11.45 uur, zodat ze op tijd zijn in Slagharen. Het toernooi begint om 13.30 uur en wij hopen dat er veel supporters uit De Krim zijn.
 
01-03-2019  10:04
De inschrijving voor de CITY-RUN is geopend! Schrijf uw kind of u zelf NU in voor de City-Run van 18 mei ! De starttijden zijn nagenoeg hetzelfde als andere jaren.
Vroeg aanmelden, betekent dat je een STARTNUMMER met je voornaam erop ontvangt.
Binnenkort wordt er ook een flyer verspreid, maar daar hoeft u niet op te wachten!
http://www.hardenbergcityrun.nl
 
01-03-2019  10:01
We gaan in week 10 en 11 flessen inzamelen op onze school. Iedere groep zamelt lege flessen in en 1 keer per week zorgen de leerlingen  er voor dat de lege flessen via de automaat van de Coop Alfring worden ingeleverd (op de gele knop drukken). Coop Alfring verhoogt het bedrag: dus dubbel tarief, waardoor het Actief Bos De Krim wordt gesponsord.
Op deze manier wil onze school ook een support geven aan alle vrijwilligers, die er voor zorgen dat er een mooi sportparcours in ons dorp is aangelegd. Een parcours met een uitdaging voor iedereen, die sporten als een uitdaging ziet.