Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
12-07-2019  11:56
 

Wat hebben we een fantastisch uitzwaai-feest gehad voor meester Bert en wat gaan we hem missen!
Lieve meester Bert, bedankt voor alles. We wensen je een mooi pensioen.
De foto's van deze dag zullen later op de website komen te staan. 
Tot slot wensen we iedereen een fijne vakantie!
 


 
14-06-2019  13:41
Met ingang van de cursus 2019-2020 krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een chromebook met koptelefoon
 
Het aanschaffen van Chromebooks plus koptelefoon is een grote uitgave voor de school en daarom is het belangrijk dat we hier goed en zorgvuldig mee omgaan. Elke leerling krijgt een “eigen” chromebook plus koptelefoon. Het “eigen” betekent dat steeds dezelfde chromebook plus koptelefoon wordt gebruikt, die meegaat naar de volgende klas.
Hierdoor leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen en ervoor te zorgen dat de apparatuur op de juiste wijze wordt behandeld.
Als school zijn wij namelijk niet verzekerd voor schade, die is ontstaan door verwijtbaar- en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling.
Samen met MR/OKG hebben wij besloten dat wij de schade in alle redelijkheid gaan verhalen op de ouders en hopen daar samen met u een oplossing voor te vinden
Zo hopen we dat de Chromebooks het leren voor de leerlingen plezieriger zal maken en het gebruik er van zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.
Wij hopen dat u thuis ook wilt stimuleren dat kinderen zorgvuldig met hun spullen en die van de school om zullen gaan!