Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
18-10-2019  19:02


Hoera op 11 oktober was juf Annelies 12,5 jaar in het onderwijs! 🎈
14-10-2019  13:09
Eén keer in de vier jaar bezoekt de onderwijsinspectie het bestuur van Chrono. Zij controleren of de kwaliteit van het onderwijs goed is en of de regels nageleefd worden. Afgelopen maandag zijn wij in het kader van het bestuurlijk toezicht bezocht door een onderwijsinspecteur. Bij het schoolbezoek kijkt de inspecteur bijvoorbeeld naar leerresultaten, kwaliteitszorg en didactisch handelen. We zijn verheugd u te kunnen melden dat de inspectie positief oordeelt over de kwaliteit van ons onderwijs.
14-10-2019  13:09
Wij zijn gestart met de lessen uit Blok 2: We lossen conflicten zelf op. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. Daarnaast maken ze gebruik van de rode, gele en blauwe pet. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
14-10-2019  13:08
 In verband met een studiedag voor alle leerkrachten groep 1 t/m 3 van Chrono zijn de leerlingen van groep 1 t/m 3 deze dag vrij. De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan deze ochtend wel naar school.
08-10-2019  16:14
Ieder jaar zijn er ruim 18.000 ongelukken waarbij doden en gewonden vallen. Veel van deze slachtoffers komen uit de groep jonge fietsers. Daarom organiseren wij in samenwerking met de ANWB een fietsverlichtingsactie, omdat kinderen vaak niet goed zichtbaar zijn in het verkeer. Op 10 oktober worden alle fietsen van de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 gecontroleerd op: verlichting, reflectie en veiligheid. Wij vinden een goed verlichte fiets van levensbelang voor uw kind. Wij hopen dat u voor die datum wilt zorgen voor een goed verlichte fiets van uw kind. Het zou mooi zijn dat alle fietsen het keurmerk OK zouden krijgen.
13-09-2019  14:05
'We horen bij elkaar' was het thema van de Muffendag 2019!
Een fantastische dag waarbij samenwerken centraal stond.