Ouders en school als partners


Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij school, zo wijst onderzoek uit. Hulp bij activiteiten, gesprekken tussen ouder en leerkracht en deelnemen aan oudercontactdagen en kijkavonden zijn voorbeelden van positieve betrokkenheid. Maar ook een goede ondersteuning thuis die aansluit op school.
Als ouders de schoolsituatie kennen kunnen ze meepraten over actuele gebeurtenissen, weten ze wat hun kind op school doet en zijn ze beter op de hoogte van de verwachtingen en de regels van school. Ouders die zich thuis voelen op school maken eerder een praatje met leerkrachten en kunnen andere ouders adviseren. Deze ouders zijn makkelijk benaderbaar voor de leerkracht. Zo worden lijntjes kort gehouden. Ouders kunnen dan thuis inspelen op wat er in de klas verwacht wordt. Door extra oefenen en doorvragen bereiden ze hun kind daar beter op voor. Maar ook door goed aan te sluiten bij het schoolritme maak je het voor je kind gemakkelijker goed te presteren op school. De tijd nemen voor wassen en aankleden, een goed ontbijt, benodigde schoolspullen van tevoren klaarleggen maken dat een kind ontspannen aan de schooldag kan beginnen. Aandacht voor de belevenissen en eventuele moeilijkheden als het thuiskomt. Dat alles is niet altijd zo vanzelfsprekend meer en soms lastig te realiseren als ouders beiden een drukke baan hebben. Soms moeten ouders goed plannen, soms moeten ze creatief zijn. Maar kinderen zijn die moeite dubbel en dwars waard.

Contacten tussen school en thuis

Gesprek met de directeur
De directeur heeft geen officieel spreekuur. De deur van het kantoor staat echter altijd voor u open om even langs te komen. U kunt natuurlijk ook telefonisch of via de mail met hem een afspraak maken.

Gesprek met de leerkracht
Buiten de oudercontactdagen om is het mogelijk de leerkracht van uw kind te spreken. Na schooltijd kunt  u een afspraak maken. De leerkracht kan ook contact met u opnemen als een tussentijds gesprek van belang is. Het contact met de leerkracht gaat via Parro of telefonisch. 

Oudercontactdagen
Elk jaar zijn er vijf oudercontactdagen.  Tijdens deze dagen kunt u praten met de leerkrachten over de ontwikkeling van uw kind. Voor deze dag kunt u zich, middels een standaardformulier, opgeven bij de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Ook kan het zijn dat u wordt uitgenodigd op verzoek van de leerkracht. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht als u vragen of problemen heeft.
De eerste oudercontactdag in september wordt de omgekeerde oudercontactdag genoemd en hiervoor worden alle ouders/verzorgers van onze leerlingen uitgenodigd. U informeert de school over uw kind middels het formulier "Mijn kind is..." En samen gaan wij als educatieve partners elkaar steunen in de verdere ontwikkeling van uw kind.

Kijkavonden
Twee keer per jaar krijgen de ouders een uitnodiging om op school te komen kijken naar het werk van hun kinderen. Hierbij is het de bedoeling dat u alleen het werk bekijkt, eventueel samen met uw kind. Een gesprek over uw kind met de leerkracht is mogelijk op de oudercontactdag of op een ander gepland moment.

Huisbezoeken
In de groepen 1 en 2 wordt bij de oudste kinderen van een gezin een huisbezoek afgelegd. Ook bij "nieuwe" gezinnen in alle groepen komt de groepsleerkracht langs. Hierdoor krijgen de leerkrachten een beeld van de gezinssituatie en kunnen we de verhalen van uw kind over thuis beter plaatsen. Dit komt het contact tussen leerkracht en gezin ten goede!

Nieuwsbrieven
Eén keer in de twee weken ontvangen alle ouders een digitale nieuwsbrief, waarin belangrijke informatie en data voor een bepaalde periode staan vermeld. Wilt u echter de papieren nieuwsbrief ontvangen, dan moet u dit even aan de schoolleiding melden. De digitale nieuwsbrief wordt op vrijdagmorgen verzonden aan alle ouders en verdere belangstellenden.
Men kan de nieuwsbrief ook digitaal bekijken op de website van de school. We proberen alle informatie in dit informatiebulletin te verwerken, zodat u verder zo weinig mogelijk aparte brieven krijgt.

Website
Op de website van de school is o.a. voor ouders ook allerlei relevante informatie te vinden en u vindt er foto's van diverse activiteiten en groepsfoto's door de jaren heen. Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van foto's van uw kind op de website van school, meldt u dit dan even bij de directeur.

Facebook
De Bron heeft ook een pagina op deze Social Netwerksite. Op deze site kunnen wij heel snel informatie met u uitwisselen. U kunt onze pagina vinden door te klikken op: https://www.facebook.com/CBS-De-Bron-723415301083775/?fref=ts Maar u moet natuurlijk zelf ook als gebruiker bij Facebook aangemeld zijn.

Lief en leed
Er kunnen in de familiekring situaties voorkomen, die veel invloed kunnen hebben op een kind. We denken o.a. aan geboortes, maar ook aan ziekte- en sterfgevallen. Indien mogelijk willen we daarvan graag op de hoogte worden gehouden.