Welkom op onze site

Onze school is een moderne, open basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces en dagen hen uit tot nadere verkenning en ontdekking.
Wij laten de leerlingen 
Putten uit goed onderwijs!


Daarnaast vinden wij, dat onze school zich niet alleen moet beperken tot de schoolvakken, maar de kinderen moeten ook leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Daar is opvoeding voor nodig waarin wij kinderen leren samenwerken en in toenemende mate zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun doen en laten.

Verjaardagen

  • Karlijn uit Groep 3 is jarig op 11 december
  • Ellen uit Groep 3 is jarig op 12 december
  • Vienna uit Groep 3 is jarig op 14 december
  • Lars uit Groep 2 is jarig op 16 december
  • Lars uit Groep 1 is jarig op 17 december

 Schoolapp

Wij hebben een SchoolApp die je kunt downloaden voor Apple en Android !In deze App vind je onder andere de kalender, de fotoalbums en de nieuwsbrief.
Klik hier voor uitleg over het installeren en instellen van de School App.

Laatste nieuws

Jaarverslag MR - OKG

30 november 2018
De Bron heeft twee overlegvormen ipv raden waarin ouders kunnen meedenken en meepraten over schoolse zaken. Dit zijn de Medezeggenschapsraad en de Ouderklankbordgroep. De MR bestaat uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. De OKG bestaat uit 3
lees meer...

Kom je buiten spelen

22 november 2018

lees meer...

Spel- en boekenplan

21 november 2018
Binnenkort hopen we met het spel- en boekenplan te kunnen starten; de kinderen krijgen dan een boekje van school mee naar huis om samen te lezen. Drie weken later kunnen de boekjes op maandag weer worden ingeleverd en op de woensdag of donderdag
lees meer...

Voor de agenda

21 november 2018
Op vrijdagmiddag 7 december is de school gesloten in verband met een teamscholing samen met het team van De Klimop in kader van de Vreedzame School. Alle groepen hebben ’s middags geen school!
lees meer...

Vreedzame school

21 november 2018
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en
lees meer...

Kijkavond

21 november 2018
De eerste kijkavond van deze cursus voor alle groepen wordt gehouden op dinsdag 27 november a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. Hierbij ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 een tussenrapport. Voor de goede orde dit: het gaat op deze
lees meer...

Kalender

  • 14 december 2018 08:30 Spreekuur ouders directeur
  • 14 december 2018 Nieuwsbrief
  • 17 december 2018 08:30 Spreekuur ouders interne begeleider
  • 18 december 2018 Bieb 6-7-8

naar de volledige kalender...